Кредитиране и съдействие пред банки

Благодарение на дългия опит и работа в банкови институции и с тях, ние добре познаваме регулаторната база в банковата и финансовата сфера, като имаме и богат опит в корпоративните финанси, обезпеченията, включващи ипотеки и особени залози, проектното финансиране, кредитирането, оперативния и финансов лизинг, рефинансирането на кредити и дружества и преструктурирането на дългове. Практиката постоянно се обогатява с правното консултиране на инвестиционни дружества, управляващи дружества и дружества за рискови инвестиции. „I Law“ извършва цялостно правно консултиране по структуриране, финансиране и приложимата регулаторна рамка в тази област. Особено ценна за нашите клиенти е създадената от нас възможност във всеки един момент в тази специфична област да бъдат привличани и специалисти от други области, когато казусът изисква това.