Наредба за електронните магазини

В края на месец септември от Народното събрание бяха приети промени в Наредба, уреждаща дейността на електронните магазини. С нея се въвеждат множество нови и притеснителни права и задължения за лица, които притежават или управляват електронен магазин. Основните правила са във връзка със задължителното подаване на информация в НАП преди започване на дейността и да съхраняват в база данни генерираната чрез електронния магазин информация – данни за сделки, контрагенти и други.

В наредбата липсва информация за това какво е електронен магазин, както и конкретна информация за това каква информация за декларира за електронен магазин.

Наредбата вече е в сила от 28 септември 2018. Влизането в сила на правилата относно електронните магазини обаче е отложено с три месеца, т.е. 28 декември 2018. Това означава, че търговци, които искат да използват електронни магазини след 28 декември 2018 трябва първо да подадат онлайн приложение по образец към НАП. Търговците, които управляват търговски магазин преди 28 декември 2018, не са освободени от задължението да декларират това пред НАП. Те също трябва да подадат приложение за електронен магазин, но срокът за тях е 6 месеца от приемането на наредбата, т.е. 28 март 2019 г.

Тъй като в наредбата се съдържат множество рестрикции и негативни последици за всички несъобразили се с неясните и указания, считаме за наше задължение да дадем яснота и да ви улесним в дейността ви и привеждането ѝ в съответствие с действащото законодателство.

Ползвайки услугите ни ще успеете лесно да се справите със сложната процедура по съответствие и комуникация с НАП като по този начин се съсредоточите върху бизнеса си, а не върху бюрокрацията.

Провеждането на бизнеса ви в съответствие с тази нова нормативна уредба е единствения начин да продължите работата си без това да доведе до фатални или много сериозни глоби от НАП.

Няма продукти в този раздел