Регистрации на търговски дружества

Предлагаме цялостно съдействие относно избор на правноорганизационна форма на търговско дружество, изготвяне на всички необходими документи и представителство пред Търговския регистър и регистъра на юридическо лица с нестопанска цел във връзка с регистрация на вашето дружество.

Нашият екип извършва анализа на вашата дейност и перспективите пред вашия бизнес и предлага най-удачната за вас правноорганизационна форма и избор на вид търговско дружество, чрез което да извършвате търговската си дейност.