Развитие на проекти

0.00 лв
В наличност
+
Заявка за консултация

Проектите, свързани със строителство, преминават през различни фази на развитие – индивидуализиране на подходящи терени, реализиране на придобивни сделки, провеждане на градоустройствени процедури, а в някои случаи и процедури по промяна предназначението на земеделска земя, провеждане на търгове за определяне на изпълнители на строителни работи, въвеждане на построените обекти в експлоатация, търговска реализация на проектите, продажба или отдаване под наем на реализираните проекти. За успешното осъществяване на подобни проекти е необходим опитен екип от различни специалисти – архитекти, конструктори, строителни инженери, технически консултанти, проджект мениджъри, лизинг агенти и съвсем не на последно място - правни консултанти, които не само да притежават необходимата правна експертиза, но и да разбират спецификите на процеса на строителство и комерсиализация на различните видове обекти – търговски, жилищни или офисни площи.

Благодарение на богатия си опит в развитието на проекти в сферата на недвижимите имоти, екипът на „i Law“ има ясна представа за практическите проблеми, с които се сблъскват участниците в инвестиционния процес, както в отношенията помежду си, така и в отношенията с компетентните държавни и общински органи, на които са предоставени регулаторни функции.

Ние съдействаме за поставяне на отношенията между инвеститори и съответните изпълнители и консултанти на ясна договорна основа.

Доброто познаване на нормативната база в областта на строителството ни позволява да бъдем полезни на участниците в строителния процес, когато е необходима юридическа преценка относно законосъобразността на определено техническо решение с оглед на съответните специални подзаконови актове, както и при провеждането на необходимите административни процедури.